O, zaiste błogosławiona noc!

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią
i wielką radością,  i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!»
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Mt 28, 8-9

Wspaniałych spotkań ze  Zmartwychwstałym Chrystusem!
Niech On przenika wszystkie nasze sprawy swoją mocą, dotyka tego co potrzebuje uzdrowienia i uwalnia od lęku. Niech napełnia nasze serca radością i świętym zapałem do niesienia Go innym.
Niech  Galilea naszego życia zajaśnieje dziś blaskiem chwały zmartwychwstania!

Błogosławionych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy! 😉

Uwielbienie

To dzień w którym masz okazję by powiedzieć Bogu jak ważny jest w Twoim życiu. Masz możliwość prosić, dziękować i przepraszać Boga. Nie zmarnuj tego czasu, który może być spędzony we wspólnocie. Bądź z nami. Przyjdź! JEZUS CZEKA NA CIEBIE.

czwartek, godz. 20:15 Kaplica Domu Zakonnego

UWIELBIENIE

Serdecznie zapraszamy na Uwielbienie! Już w ten czwartek o godz. 20:00 w kaplicy Domu Zakonnego. Wcześniej Przewidziana jest Msza Święta o godz. 19:15.

Przyjdź nie może Cię zabraknąć 😀 JEZUS BĘDZIE CZEKAŁ!